Vandanalyse af vand fra Maemosens Vandværk amba

Maemosens Vandværk amba får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til vandværkets forbrugere. Nyborg Kommune er myndighed vedr. vandforsyning, også hvad angår prøvetagning. Således definerer Nyborg Kommune hvilke analyser der skal udføres samt hyppigheden af prøvetagningen. Nyborg Kommune kontrollerer og godkender prøveresultaterne når de foreligger. Alle prøveresultater fra vandværkerne samles hos GEUS i Jupiter Databasen. 

Åben GEUS databasen her og se prøverne fra vandværket i din browser, eller se dem herunder:Sådan læses en vandanalyse: Se informationsside ved Danske Vandværker 

Vandets hårdhed - se info fra GEUS