Slide background

 

Vandspild

Du hæfter for alt vandforbruget der er registreret af din måler. Vand er blevet forholdsvis dyrt de senere år. Der betales endvidere en statsafgift pr. m3 og vandforbruget er tillige udgangspunkt når der skal beregnes spildevandsafgift. Hold løbende øje med din vandmåler. Det kan være særdeles dyrt at lade være.

Vandforbrug:

Konstaterer du et forøget forbrug skal du kontakte vandværket.

Afløbsafgift: 

Kontakt NFS (Nyborg Forsyning og Service). Afhængig af omstændighederne kan NFS undlade at beregne afløbsafgift for vandspildet.

Kontakt altid dit forsikringsselskab. Nogle forsikringsselskaber dækker vandspildet i forbindelse med brud på skjulte rør/stiklednnger.