Slide background

 

Ledningsplan for Maemosens Vandværk amba

Se ledningsplan

Ledningsejerregistret - LER


I Danmark er forsyningsledninger gravet ned i jorden og havbunden. For at undgå at der sker skade på ledningerne ved gravearbejde, er der lavet et ledningsejerregister kaldet LER.
Formålet med Ledningsejerregistret er at reducere antallet af graveskader på de forsyningsledninger, som er gravet ned i jorden og havbunden.
LER indeholder oplysninger om ejerne af nedgravede forsyningsledninger. Formålet med registret er at sikre, at entreprenører og andre graveaktører hurtigt og nemt kan få kontakt til ejerne af de ledninger, der findes i et aktuelt graveområde.